Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

Beste sportvrienden,

 

het Provinciaal bestuur, van de V.D.H. afdeling Gelderland, nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering. Deze zal worden gehouden op:

 

Vrijdag 13 november 2020

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Hondensportvereniging DAVG

SCHELMSEWEG 111

6816 SK ARNHEM

 

LET OP! IVM DE HUIDIGE CORONA MAATREGELEN IS HET OP DIT MOMENT  MOGELIJK DAT 30 LEDEN VANUIT GELDERLAND INCLUSIEF BESTUUR EN KANTINE DE VERGADERING MAG BIJWONEN.

WIL JE HIERBIJ AANWEZIG ZIJN MELDT JE AAN UITERLIJK 6 NOVEMBER 2020. BESPREEK DIT BINNEN JE VERENIGING EN KOM MET MAX. 2 PERSONEN NAAR DE VERGADERING. DAN NOG ZAL HET SPANNEND

WORDEN OF IEDEREEN HIERBIJ AANWEZIG KAN ZIJN. DAARNAAST ZULLEN WIJ ONS BEST DOEN OM ONS AAN OP DAT MOMENT GELDENDE REGELS TE HOUDEN!

 

Maandblad staat voor 21 november 2020 aanmelden. Dit is niet correct! Voor 6 november

 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

✔Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

✔Notulen najaarsvergadering 15 november 2019

✔Aanpassing reglement koppelwedstrijd: Bestaande uit brief van de commissaris africhting en concept reglement met aanpassing. Na goedkeuring volgt het officiële document.

✔Jaarverslag 2019 van het provinciale bestuur van de V.D.H. afdeling Gelderland

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris PB afd. Gelderland