Najaarsvergadering 2020 geannuleerd

Beste Kringgroepen, leden van afdeling Gelderland,

 

Helaas heeft het kabinet door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen moeten besluiten strengere maatregelen op te leggen. Dit betekent dat we ons nu in een 2 weken durende gedeeltelijke lockdown bevinden.

Als provinciaal bestuur ontkomen we ook niet aan de vraag wat wij als bestuur moeten maar vooral ook of wij aan deze maatregelen kunnen voldoen.

 

Daarom heeft het bestuur van afdeling Gelderland besloten de najaarsvergadering van vrijdag 13 november 2020 te annuleren.

 

Meerdere provinciale afdelingen hebben reeds hun AV vergadering afgezegd. Dit betekend dat de AV stukken voor de vergadering van 5 december 2020 (die tot zover wel doorgaat) wel worden besproken

maar geen besluiten over worden genomen. Dit is ons per mail door de secretaris van het HB medegedeeld.

 

Mocht je over bepaalde stukken vragen hebben stuur deze uiterlijk 21 november 2020 door naar ondergetekende. Wellicht dat deze vraag nog kan worden meegenomen in de vergadering van 5 december a.s.

 

Voor nu blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris Provinciaal Bestuur

secretaris@vdh-gelderland.nl . website www.vdh-gelderland.nl