Categorie: Praktisch

Najaarsvergadering 2020 geannuleerd

Beste Kringgroepen, leden van afdeling Gelderland,

 

Helaas heeft het kabinet door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen moeten besluiten strengere maatregelen op te leggen. Dit betekent dat we ons nu in een 2 weken durende gedeeltelijke lockdown bevinden.

Als provinciaal bestuur ontkomen we ook niet aan de vraag wat wij als bestuur moeten maar vooral ook of wij aan deze maatregelen kunnen voldoen.

 

Daarom heeft het bestuur van afdeling Gelderland besloten de najaarsvergadering van vrijdag 13 november 2020 te annuleren.

 

Meerdere provinciale afdelingen hebben reeds hun AV vergadering afgezegd. Dit betekend dat de AV stukken voor de vergadering van 5 december 2020 (die tot zover wel doorgaat) wel worden besproken

maar geen besluiten over worden genomen. Dit is ons per mail door de secretaris van het HB medegedeeld.

 

Mocht je over bepaalde stukken vragen hebben stuur deze uiterlijk 21 november 2020 door naar ondergetekende. Wellicht dat deze vraag nog kan worden meegenomen in de vergadering van 5 december a.s.

 

Voor nu blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris Provinciaal Bestuur

secretaris@vdh-gelderland.nl . website www.vdh-gelderland.nl

Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

Beste sportvrienden,

 

het Provinciaal bestuur, van de V.D.H. afdeling Gelderland, nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering. Deze zal worden gehouden op:

 

Vrijdag 13 november 2020

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Hondensportvereniging DAVG

SCHELMSEWEG 111

6816 SK ARNHEM

 

LET OP! IVM DE HUIDIGE CORONA MAATREGELEN IS HET OP DIT MOMENT  MOGELIJK DAT 30 LEDEN VANUIT GELDERLAND INCLUSIEF BESTUUR EN KANTINE DE VERGADERING MAG BIJWONEN.

WIL JE HIERBIJ AANWEZIG ZIJN MELDT JE AAN UITERLIJK 6 NOVEMBER 2020. BESPREEK DIT BINNEN JE VERENIGING EN KOM MET MAX. 2 PERSONEN NAAR DE VERGADERING. DAN NOG ZAL HET SPANNEND

WORDEN OF IEDEREEN HIERBIJ AANWEZIG KAN ZIJN. DAARNAAST ZULLEN WIJ ONS BEST DOEN OM ONS AAN OP DAT MOMENT GELDENDE REGELS TE HOUDEN!

 

Maandblad staat voor 21 november 2020 aanmelden. Dit is niet correct! Voor 6 november

 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

✔Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

✔Notulen najaarsvergadering 15 november 2019

✔Aanpassing reglement koppelwedstrijd: Bestaande uit brief van de commissaris africhting en concept reglement met aanpassing. Na goedkeuring volgt het officiële document.

✔Jaarverslag 2019 van het provinciale bestuur van de V.D.H. afdeling Gelderland

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris PB afd. Gelderland

Aanvragen examen

Aanvragen examen voor de kringgroepen in Gelderland.

*Africhtingskeurmeester bellen en een datum vastleggen/afspreken.

*Examennummer bij de VDH aanvragen.
-Ga naar site VDH www.duitseherder.nl
-Klik op LEDEN
-Klik vervolgens op DOWNLOADS
-Klik vervolgens onder de E op examen en wedstrijden aanvraagformulier
-Vul het bovenste gedeelte van dit formulier in.
-Stuur vervolgens het formulier als wordbestand naar africhting@vdh-gelderland.nl

 • De Commissaris Africhting vult het tweede gedeelte in en stuurt het formulier door naar de VDH.
 • Binnen enkele dagen ontvangt u van de VDH een examennummer (derde gedeelte) wat op het
  volgende aanvraagformulier ingevuld moet worden.
 • Daarna africhtingskeurmeester schriftelijk aanvragen.
  -Ga naar site van Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl
  -Log in (je moet je hiervoor inloggen/aanmelden als bestuurslid) !!!
  -Klik op Commissie werkhonden en bevestigingsformulier en keurmeesters
  -Klik op de naam van de africhtingskeurmeester die u telefonisch uitgenodigd heeft.
  -Vul het formulier in en stuur het formulier als WORD bestand op naar de desbetreffende keurmeester.
 • De africhtingskeurmeester mailt dit formulier retour aan de aanvrager met een cc aan de CWH.
 • Daarna wordt het examen op de evenementenkalender van de CWH geplaatst.
  Het examen mag alleen plaats vinden wanneer het ook daadwerkelijk op deze site geplaatst is.

Commissaris Africhting Gelderland

A. Hop