Najaarsvergadering 2020 geannuleerd

Beste Kringgroepen, leden van afdeling Gelderland,

 

Helaas heeft het kabinet door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen moeten besluiten strengere maatregelen op te leggen. Dit betekent dat we ons nu in een 2 weken durende gedeeltelijke lockdown bevinden.

Als provinciaal bestuur ontkomen we ook niet aan de vraag wat wij als bestuur moeten maar vooral ook of wij aan deze maatregelen kunnen voldoen.

 

Daarom heeft het bestuur van afdeling Gelderland besloten de najaarsvergadering van vrijdag 13 november 2020 te annuleren.

 

Meerdere provinciale afdelingen hebben reeds hun AV vergadering afgezegd. Dit betekend dat de AV stukken voor de vergadering van 5 december 2020 (die tot zover wel doorgaat) wel worden besproken

maar geen besluiten over worden genomen. Dit is ons per mail door de secretaris van het HB medegedeeld.

 

Mocht je over bepaalde stukken vragen hebben stuur deze uiterlijk 21 november 2020 door naar ondergetekende. Wellicht dat deze vraag nog kan worden meegenomen in de vergadering van 5 december a.s.

 

Voor nu blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris Provinciaal Bestuur

secretaris@vdh-gelderland.nl . website www.vdh-gelderland.nl

Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

Beste sportvrienden,

 

het Provinciaal bestuur, van de V.D.H. afdeling Gelderland, nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering. Deze zal worden gehouden op:

 

Vrijdag 13 november 2020

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Hondensportvereniging DAVG

SCHELMSEWEG 111

6816 SK ARNHEM

 

LET OP! IVM DE HUIDIGE CORONA MAATREGELEN IS HET OP DIT MOMENT  MOGELIJK DAT 30 LEDEN VANUIT GELDERLAND INCLUSIEF BESTUUR EN KANTINE DE VERGADERING MAG BIJWONEN.

WIL JE HIERBIJ AANWEZIG ZIJN MELDT JE AAN UITERLIJK 6 NOVEMBER 2020. BESPREEK DIT BINNEN JE VERENIGING EN KOM MET MAX. 2 PERSONEN NAAR DE VERGADERING. DAN NOG ZAL HET SPANNEND

WORDEN OF IEDEREEN HIERBIJ AANWEZIG KAN ZIJN. DAARNAAST ZULLEN WIJ ONS BEST DOEN OM ONS AAN OP DAT MOMENT GELDENDE REGELS TE HOUDEN!

 

Maandblad staat voor 21 november 2020 aanmelden. Dit is niet correct! Voor 6 november

 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

✔Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

✔Notulen najaarsvergadering 15 november 2019

✔Aanpassing reglement koppelwedstrijd: Bestaande uit brief van de commissaris africhting en concept reglement met aanpassing. Na goedkeuring volgt het officiële document.

✔Jaarverslag 2019 van het provinciale bestuur van de V.D.H. afdeling Gelderland

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris PB afd. Gelderland

Annuleringen evenementen V.D.H.

In goed overleg met de organiserende kringgroepen, CSV Apeldoorn en de betrokken VDH commissies heeft de VDH helaas – in verband met de oplopende besmettingsgraad van Covid 19 – moeten besluiten de volgende evenementen te annuleren:
ABC wedstrijd B&J Bokaal bij Kringgroep Schijndel, het NIAK en NIBK (CSV Apeldoorn), de interland België-Nederland en de Kerstclubmatch. Hier komen dit jaar ook GEEN vervangende wedstrijden/evenementen voor in de plaats. Aankomend weekend volgt een VDH nieuwsbrief met overig, gelukkig ook positief nieuws. Blijf gezond!

FGK 7-11-2020

Op 7 november organiseert kringgroep Slingeland haar jaarlijkse fokgeschiktheidskeuring.

Keurmeester is Peter Nefs, deze keuringen worden door de SV erkend.

Locatie: Kgp Slingeland, Sportpark de Pol Gaanderen
Pakwerker Edris Fathi
Secretariaat Esther en Sander ter Neuzen
Keuringsleider Telma van Zanten

Intrainen Zondag 1 november vanaf 10:00 uur

U kunt uw inschrijfformulier sturen naar: secretariaat@kgpslingeland.nl

Formulier downloaden

FGK 2020

1e Pre Selectie wedstrijd

De 1e pre selectie wedstrijd 2020 wordt gehouden bij Kringgroep Rivierengebied in Druten.

Extra informatie

DATA PRE SELECTIE WEDSTRIJD
Zaterdag 7 maart 2020 – Afdeling A
Zondag 8 maart 2020 – Afdeling B en Afdeling C

TRAINEN:
-zondag 23 februari 2020: 10.00 uur tot 14.00 uur
-zondag 1 maart 2020: 10.00 uur tot 14.00 uur

Graag van tevoren aanmelden bij Benjamin Telkamp: +31628060965

KEURMEESTERS
Afdeling A – Anja Matekovic
Afdeling B – Toon Hop
Afdeling C – Robbie de Jong
PAKWERKERS
Rick Huijberts, kort
Ruben van de Wouden, lang
Robert van Vliet, reserve

Hoofdevenementen 2020

Hoofdevenementen 2020:

 • Pakwerkersdagen; 18 + 19 januari 2020, kringgroep Nijmegen
 • 1e Preselectie wedstrijd; 7 + 8 maart 2020, kringgroep Rivierengebied
 • NKK, Nederlandse Kringgroep Kampioenschappen, 28 + 29 maart 2020, kringgroep Frisiana
 • 2e Preselectie wedstrijd; 6 + 7 juni 2020, kringgroep Klein Vosdal
 • Interland Agility; 14 juni 2020, Keulen Duitsland
 • KCM; 4 + 5 juli 2020, Roermond
 • NIAK; 29 + 30 augustus 2020, Nieuwegein
 • NIBK; 30 augustus 2020, Nieuwegein
 • BSZS; 3 t/m 6 september 2020, Nürnberg
 • WUSV; 7 t/m 11 oktober, Hongarije
 • Interland NL-BE; 15 november 2020, België

Aanvragen examen

Aanvragen examen voor de kringgroepen in Gelderland.

*Africhtingskeurmeester bellen en een datum vastleggen/afspreken.

*Examennummer bij de VDH aanvragen.
-Ga naar site VDH www.duitseherder.nl
-Klik op LEDEN
-Klik vervolgens op DOWNLOADS
-Klik vervolgens onder de E op examen en wedstrijden aanvraagformulier
-Vul het bovenste gedeelte van dit formulier in.
-Stuur vervolgens het formulier als wordbestand naar africhting@vdh-gelderland.nl

 • De Commissaris Africhting vult het tweede gedeelte in en stuurt het formulier door naar de VDH.
 • Binnen enkele dagen ontvangt u van de VDH een examennummer (derde gedeelte) wat op het
  volgende aanvraagformulier ingevuld moet worden.
 • Daarna africhtingskeurmeester schriftelijk aanvragen.
  -Ga naar site van Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl
  -Log in (je moet je hiervoor inloggen/aanmelden als bestuurslid) !!!
  -Klik op Commissie werkhonden en bevestigingsformulier en keurmeesters
  -Klik op de naam van de africhtingskeurmeester die u telefonisch uitgenodigd heeft.
  -Vul het formulier in en stuur het formulier als WORD bestand op naar de desbetreffende keurmeester.
 • De africhtingskeurmeester mailt dit formulier retour aan de aanvrager met een cc aan de CWH.
 • Daarna wordt het examen op de evenementenkalender van de CWH geplaatst.
  Het examen mag alleen plaats vinden wanneer het ook daadwerkelijk op deze site geplaatst is.

Commissaris Africhting Gelderland

A. Hop