Verslag Gelderse Koppelwedstrijd 2021

Gelderse Koppelwedstrijd 2021

 

Op zaterdag 25 september organiseerde het PB Gelderland ism kringgroep Nijmegen de Gelderse Koppelwedstrijd 2021.

Er hadden zich 5 kringgroepen aangemeld, kr.gr. Apeldoorn met 2 teams, Trouwe Vriend, Slingeland, Noordink, Nijmegen.

 

Keurmeester was de heer H.Hengelman, wedstrijdleider F.Hubers

Pakwerkers: Edris Fathi, Robert van Vliet

Onder goede weersomstandigheden en met een fijne sfeer onder elkaar zoals we dat in Gelderland kennen zijn de volgende resultaten behaald.

 

  1. kr.gr. De Noordink 264 punten
  2. kr.gr. Apeldoorn 1 261 punten
  3. kr.gr. Nijmegen 260 punten
  4. kr.gr. Slingeland 254 punten
  5. kr.gr. DTV 249 punten
  6. kr.gr. Apeldoorn 2 235 punten

 

Beste afd. A  Jip Berentesen met Alex van de Montferthoeve  98 punten

Beste afd. B  Alfred Noordman  met Glenn v.h. Chainpark       84 punten

Beste afd. C Ingrid Maassen      met Chenzie Aiyana from Kyars Home met  91 punten

 

Kringgroep Nijmegen nogmaals bedankt voor de perfecte organisatie en samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jos ten Have

Commissaris africhting

Gelderse Koppelwedstrijd 2021

Provincie Gelderland organiseert i.s.m. Kringroep Nijmegen op 25 september 2021 de Gelderse Koppelwedstrijd 2021.koppelwedstrijd 2021

Deze wordt gehouden op de Bosweg 8, 6581 KR te Malden.

Keurmeester is dhr. H. Hengelman

Pakwerker voor het korte werk is dhr. E. Fathi en voor het lange werk dhr. R. van Vliet

Intrainen kan op 11 september 2021 en de indeling is op volgorde van binnenkomst.

Start afdeling B: 10:00 uur, start afdeling C: 12:00 uur.

Inschrijven kan tot 4 september a.s. op de website van de V.D.H. Volg deze link

 

FGK afdeling Gelderland

Op 6 November organiseert kringgroep Slingeland een fokgeschiktheidskeuring in Gelderland.

De locatie is bij kringgroep Slingeland aan de Hoge weg 79a,  7011 BN te Gaanderen.

De keurmeester is dhr. P. Nefs

Keuringsleider: Gerard Besselink

Secretariaat: Sandra ter Neuzen

Pakwerk: Edris Fathi

Inschrijven hiervoor kan via de site van de V.D.H of via deze link.

 

Najaarsvergadering 2020 geannuleerd

Beste Kringgroepen, leden van afdeling Gelderland,

 

Helaas heeft het kabinet door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen moeten besluiten strengere maatregelen op te leggen. Dit betekent dat we ons nu in een 2 weken durende gedeeltelijke lockdown bevinden.

Als provinciaal bestuur ontkomen we ook niet aan de vraag wat wij als bestuur moeten maar vooral ook of wij aan deze maatregelen kunnen voldoen.

 

Daarom heeft het bestuur van afdeling Gelderland besloten de najaarsvergadering van vrijdag 13 november 2020 te annuleren.

 

Meerdere provinciale afdelingen hebben reeds hun AV vergadering afgezegd. Dit betekend dat de AV stukken voor de vergadering van 5 december 2020 (die tot zover wel doorgaat) wel worden besproken

maar geen besluiten over worden genomen. Dit is ons per mail door de secretaris van het HB medegedeeld.

 

Mocht je over bepaalde stukken vragen hebben stuur deze uiterlijk 21 november 2020 door naar ondergetekende. Wellicht dat deze vraag nog kan worden meegenomen in de vergadering van 5 december a.s.

 

Voor nu blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris Provinciaal Bestuur

secretaris@vdh-gelderland.nl . website www.vdh-gelderland.nl

Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

Beste sportvrienden,

 

het Provinciaal bestuur, van de V.D.H. afdeling Gelderland, nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering. Deze zal worden gehouden op:

 

Vrijdag 13 november 2020

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Hondensportvereniging DAVG

SCHELMSEWEG 111

6816 SK ARNHEM

 

LET OP! IVM DE HUIDIGE CORONA MAATREGELEN IS HET OP DIT MOMENT  MOGELIJK DAT 30 LEDEN VANUIT GELDERLAND INCLUSIEF BESTUUR EN KANTINE DE VERGADERING MAG BIJWONEN.

WIL JE HIERBIJ AANWEZIG ZIJN MELDT JE AAN UITERLIJK 6 NOVEMBER 2020. BESPREEK DIT BINNEN JE VERENIGING EN KOM MET MAX. 2 PERSONEN NAAR DE VERGADERING. DAN NOG ZAL HET SPANNEND

WORDEN OF IEDEREEN HIERBIJ AANWEZIG KAN ZIJN. DAARNAAST ZULLEN WIJ ONS BEST DOEN OM ONS AAN OP DAT MOMENT GELDENDE REGELS TE HOUDEN!

 

Maandblad staat voor 21 november 2020 aanmelden. Dit is niet correct! Voor 6 november

 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

✔Agenda najaarsvergadering 13 november 2020

✔Notulen najaarsvergadering 15 november 2019

✔Aanpassing reglement koppelwedstrijd: Bestaande uit brief van de commissaris africhting en concept reglement met aanpassing. Na goedkeuring volgt het officiële document.

✔Jaarverslag 2019 van het provinciale bestuur van de V.D.H. afdeling Gelderland

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Esther ter Neuzen
Secretaris PB afd. Gelderland

Annuleringen evenementen V.D.H.

In goed overleg met de organiserende kringgroepen, CSV Apeldoorn en de betrokken VDH commissies heeft de VDH helaas – in verband met de oplopende besmettingsgraad van Covid 19 – moeten besluiten de volgende evenementen te annuleren:
ABC wedstrijd B&J Bokaal bij Kringgroep Schijndel, het NIAK en NIBK (CSV Apeldoorn), de interland België-Nederland en de Kerstclubmatch. Hier komen dit jaar ook GEEN vervangende wedstrijden/evenementen voor in de plaats. Aankomend weekend volgt een VDH nieuwsbrief met overig, gelukkig ook positief nieuws. Blijf gezond!

FGK 7-11-2020

Op 7 november organiseert kringgroep Slingeland haar jaarlijkse fokgeschiktheidskeuring.

Keurmeester is Peter Nefs, deze keuringen worden door de SV erkend.

Locatie: Kgp Slingeland, Sportpark de Pol Gaanderen
Pakwerker Edris Fathi
Secretariaat Esther en Sander ter Neuzen
Keuringsleider Telma van Zanten

Intrainen Zondag 1 november vanaf 10:00 uur

U kunt uw inschrijfformulier sturen naar: secretariaat@kgpslingeland.nl

Formulier downloaden

FGK 2020

1e Pre Selectie wedstrijd

De 1e pre selectie wedstrijd 2020 wordt gehouden bij Kringgroep Rivierengebied in Druten.

Extra informatie

DATA PRE SELECTIE WEDSTRIJD
Zaterdag 7 maart 2020 – Afdeling A
Zondag 8 maart 2020 – Afdeling B en Afdeling C

TRAINEN:
-zondag 23 februari 2020: 10.00 uur tot 14.00 uur
-zondag 1 maart 2020: 10.00 uur tot 14.00 uur

Graag van tevoren aanmelden bij Benjamin Telkamp: +31628060965

KEURMEESTERS
Afdeling A – Anja Matekovic
Afdeling B – Toon Hop
Afdeling C – Robbie de Jong
PAKWERKERS
Rick Huijberts, kort
Ruben van de Wouden, lang
Robert van Vliet, reserve