Nieuws

29 november 2021;

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november, zijn nieuwe maatregelen bekend gemaakt voor de bestrijding van het Covid-19 virus. Deze maatregelen zijn noodzakelijk gezien het sterk toenemende aantal besmettingen. De RIVM- en overheidsmaatregelen worden door de CWH overgenomen.

Ook nu is een zeer dringend verzoek gedaan om met name de basismaatregelen in acht te nemen.

De aangekondigde maatregelen zijn vooralsnog van kracht tot zaterdag 18 december a.s.

De CWH probeert onder de geldende maatregelen toch zoveel als mogelijk sporten met je hond mogelijk te maken. Er zijn in de maand december geen examens en wedstrijden gepland.

Voor wat betreft trainen is het volgende van toepassing.

  • Na 17.00 uur kan er niet meer gesport worden op binnen- en buitensportlocaties.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij amateursport en professionele sport.
  • Houd 1,5 meter afstand van iedereen die niet bij u thuis woont.
  • Houd ook afstand van familie of vrienden.
  • Sportkantines zijn vanaf 17.00 uur gesloten.

Er blijven ook onder deze omstandigheden nog voldoende mogelijkheden over om uw hond in conditie te houden. In het weekend maar ook overdag op doordeweekse dagen is nog veel mogelijk. Met deze maatregelen hopen we met z’n allen dat verdere beperkingen uit kunnen blijven.

Met vriendelijke groet, namens de CWH Gerard Besselink Secretaris

9 november 2021; Op 6 november organiseerde kringgroep Slingeland de provinciale fokgeschiktheidskeuring. Het resultaat hiervan staat op de site van Slingeland: Fokgeschiktheidskeuring afd. Gelderland, 6 november – Kringgroep Slingeland (kgpslingeland.nl)

29-12-2020; In de Algemene Vergadering van 5 December 2020 is besloten dat alle inschrijvingen van evenementen, welke vermeld staan op de evenementen-kalender, via de website van de VDH verplicht aangemeld dienen te  worden. De afgelopen jaren zijn onze hoofdevenementen al via deze procedure naar volle tevredenheid gedaan. Een aantal kringgroepen maakt dan ook al gebruik van deze diensten.

Het doel is dat op basis van deze inschrijfformulieren de data gebruikt kan worden voor het maken van de catalogi, keurlijsten, kwalificatielijsten e.d. Hoe handig is het bij het inschrijven dat de gegevens van honden automatisch worden opgehaald. Darwin database kent een kleine 100.000 honden. Met het aanmelden van uw lidnummer worden alle gegevens overgenomen.  Buitenlandse deelnemers laten inschrijven ook dat is geen probleem.

Na het melden van de inschrijving ontvangt de organisatie hier direct een melding van alsmede de deelnemer. Door het centraal te regelen kan men “wan”betalers uitsluiten. Facturering van de inschrijfkosten kan door de organisatie zelfstandig gedaan worden of deze kan indien gewenst automatisch door de VDH verzorgd worden incl. de aanmaning en incasso procedures.

De organisatie is vrij in het bepalen van de samenstelling van het aanmeldformulier, tekst van promotie, sponsoruitingen, inhoud bevestiging etc.  Stuur met de aanmelding reeds relevante content voor exposanten, deelnemers en bezoekers: hoe laat starten, adres, route etc.

De organisatie kan desgewenst tussentijds of bij het sluiten van de inschrijving een Excel data bestand ontvangen.

Met het inschrijven via de VDH site ondervangt u ook het AVG protocol.

Heb je een code als secretaris van de kringgroep dan kan men hier een voorbeeld pagina inzien https://duitseherder.nl/sporten/aanmelden-kcm

Info en vragen bij Hans Van Erven 06-53396204 en/of erven@vdh.nl    

1-7-2020; Uitspraak RvA tegen beëindiging lidmaatschap VDH (alleen voor leden toegankelijk)

10-3-2020; Dhr. Peter Nefs is erkend door SV

01-01-2019; PAK reglementen